Blog

Samen sterk in jeugdwerk

Jeugdraad 2.0 klaar om er in te vliegen

In werkjaar 2016-2017 startte de kern van de Berlaarse jeugdraad, een enthousiaste groep jongelingen grotendeels samengesteld uit vertegenwoordigers van onze jeugdverenigingen, met overleg over een ‘jeugdraad 2.0’. Waar wil de adviesraad naartoe? Welke impact kunnen ze hebben in de gemeente? Wat zijn de belangrijkste doelstellingen? Slechts enkele vragen die het voorbije jaar aan bod kwamen.

Een jaar waarin werd gezocht, geprobeerd, geschrapt, geschapen, en zoveel meer. Een van de trekkers van de werkgroep jeugdraad 2.0 is Eva Aelbrecht: “Met plezier kondigen we de ‘geboorte’ van onze nieuwe jeugdraad aan. Het was een boeiend jaar waarin we veel verschillende opties bekeken en overwogen. Met vallen en opstaan zijn we nu op een punt gekomen om met onze jeugdraad écht naar buiten te komen.”

Drie clusters

Om de sterktes en zwaktes in kaart te brengen, werd het voorbije jaar alles opgelijst wat de jeugdraad ooit gedaan heeft. Dit bleek een hele waslijst aan activiteiten. Er werd uitgemaakt wat de jeugdraad nu écht belangrijk vindt, en hoe ze willen evolueren. Daarbij kwamen drie belangrijke clusters naar boven: de Dag van de Jeugdbeweging, de SKWAT- en tienerdag en een werkgroep rond jeugdbeleid. Drie thema’s waar de jeugdraad een nieuwe wind laat waaien in 2017-2018.

Open jeugdraad

Op donderdag 28 september vindt om 20 uur de ‘open jeugdraad’ plaats in de foyer van CC Stroming. “Iedereen die zin heeft om kennis te maken met onze nieuwe jeugdraad is meer dan welkom! Onder meer het nieuwe werkjaar en de drie clusters zullen aan bod komen”, vertelt Ruben De Gucht, voorzitter van de jeugdraad. “Maar ook het debat naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar wordt toegelicht. Als jeugdraad willen we er enkele prangende jeugdthema’s aan bod laten komen.”

Dag van de Jeugdbeweging in een nieuw jasje

Op vrijdag 20 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging, en daar wil de vernieuwde jeugdraad iets extra speciaals van maken. “In plaats van enkel de jeugdbewegingen te betrekken, willen we nu een culturele avond voor álle jeugd in de gemeente organiseren. Van gratis frietjes tot lokale muziekgroepjes, alsook een grotere klepper”, vertelt Gert-Jan Pieters van de werkgroep. “Iedereen is welkom om te genieten van een avond vol jeugdige cultuur en amusement!”

meer info:        jeugdraad Berlare, http://www.jeugdraadberlare.com en jeugdraadberlare@gmail.com